9 października 2023 (poniedziałek)
Moderator:
dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL

11:00 Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Rektor KUL
Otwarcie konferencji

11.15 Prezydent RP Andrzej Duda (lub przedstawiciel)
Patron Honorowy konferencji

Słowo okolicznościowe

11.30 dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL (lub przedstawiciel)
Minister Edukacji i Nauki

Słowo okolicznościowe

11.45 Artur Soboń
Wiceminister Finansów

Słowo okolicznościowe

12.00 Przemysław Omieczyński
Prezes Zarządu Fundacji Niepodległości

Słowo okolicznościowe

12.10 dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
Centrum Badań nad Organizacjami Polonijnymi za Granicą, KUL

Słowo wstępne

12.20 dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
Źródła do dziejów przemysłu gazowo-naftowego w Polsce w archiwach prywatnych Założycieli firmy Gazolina S.A.

13.00 dr inż. Paweł Bielski
Dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Na początku był „Metan”...

13.45 dyskusja

14.00 przerwa

15.30 Zbigniew Jamroz, prawnuk Mariana Wieleżyńskiego,
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gazolina Wieleżyński

Rodzina i wrażliwość społeczna – Źródła inspiracji twórców spółki Gazolina

15.45 Tomasz Szaynok, wnuk Władysława Szaynoka,
współtwórcy (wraz z Marianem Wieleżyńskim) Spółki Gazolina S.A;

obecnie partner zarządzający Signium International (prelekcja online z Nowego Jorku)
Parę słów o dziadku – dlaczego z perspektywy doradcy personalnego rekomendowałbym Władysława Szaynoka
do Zarządu niejednej spółki paliwowej

16.00 dr inż.Marta Rymar
Dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie

Marian Wieleżyński. Historia wizjonera i twórcy przemysłu gazowniczego w Polsce

16.45 prof. dr hab. Krzysztof Jan Chmielowski,
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Historia spółki Gazolina S. A. w kontekście przemian gospodarczych II RP

17.30 dyskusja10 października 2023 (wtorek)
Moderator: dr hab. Piotr Rachwał, prof. KUL

10.00 dr hab. Michał Wojciechowski, prof. UWM
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Poseł Bronisław Wojciechowski w zarządzie Gazoliny

10.45 dr hab. Piotr Rachwał, prof. KUL
Społeczne aspekty organizacji i funkcjonowania firmy Gazolina S.A.

11.30 dr Roman Masyk
Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki
Udział Spółki Akcyjnej „Gazolina” w gazyfikacji Lwowa
(prelekcja online ze Lwowa)

12.15 dyskusja

12:30 przerwa

14.00 Michał Górecki
Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
im. Ignacego Łukasiewicza
Bóbrka

Wpływ spółki Gazolina S.A. na kształtowanie sieci
gazociągów w Polsce w XX-leciu międzywojennym

14.45 dr Andrzej Kensbok
Wiceprezes Zarządu GAZ-SYSTEM

Współczesna sieć gazownictwa w Polsce i bezpieczeństwo energetyczne Polski
– GAZ-SYSTEM

15.00 dyskusja

15.30 zamknięcie konferencjiTransmisja on-line
Z satysfakcją informujemy Państwa,
że jest możliwość obserwowania Konferencji on-line
na kanale Instytutu Historii KUL

„Wspólna praca, wspólny plon – sukces spółki paliwowej Gazolina w II RP” konferencja naukowa, organizowana przez Fundację Niepodległości wraz z Instytutem Historii KUL oraz Centrum Badań nad Organizacjami Polonijnymi za Granicą KUL w dniach 9 – 10 października 2023 r. w Katolickim  Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, sala: CTW 114).

Konferencja realizowana jest w ramach projektu „Badania i upowszechnienie nowatorskich dokonań gospodarczych i społecznych Spółki Gazolina w II RP” dofinansowanego przez Ministra Nauki i Edukacji w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa (nr identyfikacyjny: NdS/550914/2022/2022).

Konferencja jest objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Od początku projektu Fundacja Niepodległości współpracuje z rozproszonymi po świecie potomkami współtwórców spółki Gazolina, m.in. zrzeszonymi w ramach Stowarzyszenia Gazolina Wieleżyński.

Nosi ona tytuł „Wspólna praca – wspólny plon”, gdyż hasło to odzwierciedlało misję życiową twórcy „Gazoliny”, inż. Mariana Wieleżyńskiego, którego w pionierskim dla polskiego przemysłu energetycznego dziele wspierał inż. Władysław Szaynok. W efekcie ich działań rozwój gospodarczy firmy, założonej w roku 1912, od wczesnych lat jej funkcjonowania wzmacniało wdrażanie koncepcji, by współwłaścicielami stali się również pracownicy przedsiębiorstwa (akcjonariat pracowniczy).

Należy podkreślić, że jedną z głównych przesłanek polskich twórców „Gazoliny”, fundujących swoją firmę jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, było to, aby – dzięki ukierunkowanej strukturze właścicielskiej – polskie przedsiębiorstwo o wysokiej rentowności ochronić przed przejęciem przez obcy kapitał.

Twórcy „Gazoliny” realizowali swoje, nierzadko pionierskie, dokonania technologiczne i biznesowe w ścisłym powiązaniu z postawami patriotycznymi. Ukształtowani w wielokulturowej przestrzeni Małopolski Wschodniej i Lwowa jeszcze pod panowaniem monarchii austro-węgierskiej, świetnie umieli wykorzystać atuty takiego środowiska dla stworzenia przedsiębiorstwa, które swoim rynkowym sukcesem mogło wesprzeć gospodarkę odradzającego się państwa polskiego.  

Uruchomili jedną z pierwszych na świecie wytwórni płynnego gazu ziemnego (eksportowanego w butlach np. do Belgii oraz Palestyny), doprowadzili rurociągiem gaz ziemny z Zagłębia Borysławskiego do Lwowa (1929), czy wreszcie, od początku lat 30., gazyfikowali nowo powstające miasto w Gdyni, z zastosowaniem nowoczesnej technologii wytwarzania dwugazu.

Twórcy spółki „Gazoliny” odnieśli olbrzymi sukces rynkowy, cały czas ściśle wiążąc losy swojej firmy z rozwojem gospodarczym II Rzeczypospolitej. Prezentując korzenie polskiego gazownictwa pragniemy unaocznić odbiorcom naszego przekazu także dzisiejszą wagę tego sektora dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Pozytywny przekaz płynący z konferencji odnosi się nie tylko do ważnej warstwy "tożsamości historycznej" Polaków (pionierskie osiągnięcia polskich inżynierów w początkach XX w.), ale także – poprzez powiązanie z dzisiejszymi osiągnięciami polskich spółek z sektora energetycznego – może pomóc w budowaniu tak bardzo dziś w Polsce potrzebnego "patriotyzmu gospodarczego". Bezpieczeństwo energetyczne kraju jest jednym z podstawowych warunków jego efektywnego rozwoju.

Konferencji towarzyszy wydanie we współpracy z Wydawnictwem Towarzystwa Naukowego KUL dwóch publikacji: „Wspólna praca, wspólny plon – raport w dwudziestopięciolecie S.A. Gazolina 1912-1937” (reprint raportu spółki z roku 1937) oraz „Wspólna praca, wspólny plon – życie i dzieło mądrego człowieka” – wydanie IV biografii współtwórcy spółki Gazolina S.A., inż. Mariana Wieleżyńskiego, autorstwa jego syna: Lecha Wieleżyńskiego (napisanej i wydanej w Londynie w roku 1985).

Transmisja on-line: Z satysfakcją informujemy Państwa, że jest możliwość obserwowania Konferencji on-line na kanale Instytutu Historii KUL.

Strona będzie sukcesywnie uzupełniana w toku dalszych prac wynikających z realizacji projektu „Badania i upowszechnienie nowatorskich dokonań gospodarczych i społecznych Spółki Gazolina w II RP”.